Today is: 20.  Februāris 2018. gads
Name day of: Smuidra, Vitauts, Smuidris
  • Latvian
  • Russian
  • EnglishOur contacts:

„Gurnicas”, Ķekavas pag.,
Ķekavas nov., LV-2123

E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Telephone: +371 67317280,
                     +371 67317283
Fax: +371 67317281

 

Legislation

 

 Nr.Spēkā noĀrstniecības iestādesStomatoloģijaSociālās aprūpes iestādes
AptiekasZāļu izplatītajiIzglītības iestādes/ kabineti
Skaistum-kopšanas saloni
Veterinārās iestādes
Fermas
 LIKUMI           
Atkritumu apsaimniekošanas likums
 18/11/2010+
 + + + + ++
+
 +

Epidemioloģiskās drošības likums

 13/01/1998 +  +  +  +
 +
 + +
Ārstniecības likums
 12/06/1997

 +       
Veterinārmedicīnas likums
 01/07/2001       
 +
Farmācijas likums
 08/05/1997
 +

 +
 + + +
Par narkotisko un psihotropisko vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību
 06/06/1996
 +  +  +  +
 +  

MK NOTEIKUMI           
Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiemNr.2222/04/2006      +
  
Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībāmaa  Nr.6012/02/2009
 + +
 +   +   
Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliemNr.12905/04/2002+
        
Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēkiNr.298
22/04/2006       ++
Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamusNr.30227/04/2011+
++
+
+
+
+
+
+
Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības
Nr.35325/05/2012

 +    +    
Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība Nr.484
09/07/2011
 +
 +  + + +  +  +
Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē Nr.574
15/07/2006
 +  +   
   

Prasības dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darba vietām

Nr.599
17/07/2004       +
+
Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi Nr.67410/09/2005+
+
+
+
+
+
+
+
+
Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību Nr.70316/09/2011

+

Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām Nr.89809/12/2011
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi Nr.103231/12/2011+++++++
++
Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai Nr.103714/01/2006+
+
       
Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai Nr.108204/12/2010+
+
       

 

 
2018 © SIA "Lautus" | Izstrādāts: Designbox